I made this widget at MyFlashFetish.com.

All about my blog

I choose English subject and Bahasa Melayu for my blog details. This is because i teach English and Bahasa Melayu in this year. I aslo post some rancangan pengajaran harian and reflection about the teaching in my blog. Welcome to visit my blog. Please commend me if i have mistake in my blog.
Thank you.

Saturday, December 10, 2011

Rancangan pengajaran harian


Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

Kelas : Pemulihan 2J

Tarikh : 7-4-2011

Masa : 2.00pm – 3.00pm

Bilagan Murid : 30 murid

Tajuk : Perkataan kv+kv+kv

Kemahiran : Perkataan kv +kv+kvHasil Pembelajaran : Pada akhir P & P ini, murid-murid dapat

1. menulis 3 daripada 5 perkataan kv+kv+kv berdasarkan gambar dengan betul.

Pengetahuan Sedia Ada : Murid-murid dapat menyatukan kad-kad ceraian suku kata untuk menjadi perkataan yang bermakna berdasarkan suku kata kv+kv+kv.

Bahan Bantu Mengajar : Kad gambar, kad-kad suku kata, lembaran kerja,  

                                             kad manilakecil, pen marker.

Nilai Murni : kerajinan

Kemahiran Berfikir : menghubungkait

Langkah
Aktiviti P&P
Set induksi
(5 minit)
1.     Guru membimbing murid-murid untuk bercakap tentang perkataan kv+kv+kv yang telah diajar di sesi pengajaran yang sebelumnya.
2.     Guru membetulkan kesalahan murid-murid.

Langkah 1
(20 minit)
1.     Guru memaparkan gambar dan membimbing murid-murid untuk menyebut nama benda dalam gambar.
2.     Guru memaparkan nama benda tersebut dan membimbing murid-murid untuk membaca sebanyak 3 kali.
3.     Guru menceraikan suku kata perkataan dengan menampalkan kad-kad suku kata sambil membimbing murid-murid untuk mengeja dan membaca sebanyak 5 kali.
4.     Guru membetulkan bacaan murid yang salah.
5.     Langkah-langkah 1 hingga 4 diulangi dengan mengajar perkataan kv+kv+kv yang lain.

Langkah 2
(15 minit)
1.     Guru menulis perkataan kv+kv+kv yang telah dipelajari di buku latihan murid-murid.
2.     Murid-murid dikehendaki menulis tulisan di buku latihan sebanyak 5 kali bagi mengukuhkan ingatannya.

Langkah 3
(10 minit)
1.     Guru pilih salah satu kad gambar dan perkataan secara rawak dan paparkan di atas meja.
2.     Guru memilih murid-murid secara rawak untuk membaca dan mengeja perkataan kv+kv+kv tersebut.
3.     Guru menyemak bacaan dan ejaan murid-murid.

Penutup
(10 minit)
1.     Guru memberikan lembaran kerja kepada murid-murid .
2.     Guru menyemak hasil kerja murid-murid.No comments:

Post a Comment